Ułatwienia dostępu

Projekt: „Opiekuńcze Skrzydła Powiatu”
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie2020 w części współfinansowany z EFS
Termin realizacji: 01.07.2018 – 30.09.2021

Cel projektu: Celem szkoleń i poradnictwa jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracy rodziców, opiekunów z dziećmi z problemami rozwojowymi, a także pomoc rodzinom w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego, jakie istnieją   w rodzinach obarczonych skutkami niepełnosprawności.
Uczestnicy: 140 osób dorosłych z dziećmi
Działania projektowe: Szkolenia i poradnictwo specjalistyczne dla rodziców osób niepełnosprawnych i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Budżet:
Od 1.01.2021. do 30.09.2021. zostało wydane z projektu 75875,09 z czego 57836,58 to koszty dotacji, a 18048,51 to koszty pośrednie. Nie ma wkłady własnego.
Koordynator: Anna Pawłowska