Ułatwienia dostępu

1. Tytuł projektu: „Kochaj różnym być”
Źródło finansowania: Powiat Słubicki
Termin realizacji: 01.09.2022-30.11.2022

Cel projektu: Celem projektu jest  integracja osób z różnymi niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym oraz szeroko pojęta edukacja społeczna dotycząca niepełnosprawności.
Uczestnicy (kto, ilu): Adresatami projektu będą dzieci, młodzież i  osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, członkowie ich rodzin oraz osoby zdrowe – bez niepełnosprawności – także dzieci, młodzież i osoby dorosłe - mieszkańcy Powiatu Słubickiego. Planowana liczba uczestników projektu: do 70 osób. Beneficjentami pośrednimi będą inni mieszkańcy Powiatu Słubickiego - rodziny i znajomi beneficjentów bezpośrednich.
Działania projektowe: Zarządzanie projektem, Spływ kajakowy, Zajęcia uczące umiejętności społecznych w środowisku lokalnym.
Budżet: całkowity: 11370,00, dofinansowanie: 7000,00, wkład własny: 4370,00,
Koordynator: Dominika Guzik