Ułatwienia dostępu

Tytuł projektu: Gminna Poradnia Specjalistyczna II
Źródło finansowania: Gmina Rzepin
Termin realizacji: 01.04.2022-31.12.2022

Cel projektu: Prowadzenie terapii specjalistycznych:
Konsultacje/terapia psychologiczna - wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, wzrost poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zaburzenia emocjonalne, komunikacji, radzenie sobie z niepowodzeniami, stres i inne.
Konsultacje/terapia psychologiczna- stymulacja ogólnego rozwoju dziecka, rozwijanie funkcji motorycznych, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo – językowych, sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności czytania, poprawności pisania, usprawnienie kompetencji matematycznych.
Terapia integracji sensorycznej – stymulacja prawidłowej organizacji bodźców z receptorów mózgu.
Terapia logopedyczna – prowadzenie działań profilaktycznych wśród dzieci najmłodszych prowadzących do zaszczepienia w nich prawidłowych nawyków artykulacyjnych – wczesne ryzyko zaburzeń mowy, wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia, połykania oraz oddychania oraz podjęcie określonych działań.
Uczestnicy: 30 osób.
Działania projektowe: Zarządzanie projektem, Terapie specjalistyczne.
Budżet: całkowity: 23 880,00 , dofinansowanie: 20 000,00, wkład własny: 3 880,00,
Koordynator: Dominika Guzik