Ułatwienia dostępu

Tytuł projektu:  Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna VII
Źródło finansowania: Dotacja z Gminy Słubice
Termin realizacji: 11.05.2022r. - 31.12.2022r.

Cel projektu:  
głównym celem było wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez  pomoc specjalistyczną: terapeutyczną i psychoedukacyjną dzieci, młodzieży i osób dorosłych jak również przeprowadzenie superwizji dla terapeutów z gminy Słubice
Uczestnicy:
–    49 osób w terapii psychologicznej;
–    12 osób w terapii pedagogicznej;
–    1 osoba w terapii Biofeedback;
–    15 osób w superwizji pracy terapeutycznej.
Działania projektowe:
      - przeprowadzenie 463 godzin konsultacji / terapii psychologicznej;
–    przeprowadzenie 250 godzin konsultacji / terapii pedagogicznej;
–    przeprowadzenie 20 godzin terapii Biofeedback;
–    przeprowadzenie 24 godzin superwizji pracy terapeutycznej.
Razem zrealizowano 733 godzin terapii oraz 24 godziny superwizji pracy terapeutycznej.
Budżet: całkowity: 87 500,00 zł , dofinansowanie: 70 000,00 zł,  wkład własny finansowy: 5 100,00 zł,
Koordynator: Agnieszka Choina