Ułatwienia dostępu

Projekt "Przerwij milczenie IV"
Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 08.04.2022r. - 31.12.2022r. - pierwszy okres, projekt dwuletni

Cel projektu: zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy.
Uczestnicy: 100
Działania projektowe: Terapia psychologiczna, Warsztaty Umiejętności Społecznych z elementami Trening Zastępowania Agresji, Filmy edukacyjne.
Budżet całkowity: 15000,00 zł.
Koordynator: Monika Dutkiewicz