Ułatwienia dostępu

Projekt: „Zostań Odyseuszem – sprawdź swoje możliwości”
Źródło dofinansowania: Gmina Słubice.
Termin realizacji: 11.05.2022 - 31.12.2022

Cel projektu: niwelowanie zagrożeń wśród dzieci i młodzieży z różnych środowisk, poprzez wzrost umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu, dzięki uczestniczeniu w cyklu warsztatów wspierających wszechstronny rozwój.
Uczestnicy: 58 dzieci i młodzieży z gminy Słubice.
Działania projektowe składały się z cyklu warsztatów:
Warsztaty twórczego myślenia z elementami komunikacji.
Warsztaty obejmowały: kształtowanie kreatywności, ćwiczenia słowne i manualne, kształtowanie spostrzegawczości, odkrywczości, wykorzystywanie metafor, rozwój myślenia dedukcyjnego i indukcyjnego, szybkiego reagowania na pytania, rozwój umiejętności komunikowania się sposobem tradycyjnym oraz sposobami niekonwencjonalnymi.
Przeprowadzono łącznie 35 godzin zajęć. Warsztaty rozpoczęto w maju i zakończono w grudniu. W zajęciach wzięło udział 21 uczestników.  
Warsztaty konstruktorsko-techniczne.
Warsztaty obejmowały: zapoznanie się z budową i zasadą działania wybranych narzędzi, używanych przez majsterkowiczów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, poznanie prostych obwodów elektrycznych i zasad działania podstawowych elementów tych obwodów. W części praktycznej uczestnicy wykonywali, na własne potrzeby, pojazd napędzany strumieniem powietrza. Ze względu na wybrany napęd, zrealizowane zadanie posiadało wysoki stopień ryzyka – drobna zmiana parametrów mogła spowodować, że pojazd nie będzie jeździł. Uczestnikom udało się zbudować pojazdy, które zostały uruchomione.
Przeprowadzono łącznie 35 godzin zajęć. Warsztaty rozpoczęto w maju i zakończono w grudniu. W zajęciach wzięło udział 18 uczestników.  
Warsztaty krawieckie.
Warsztaty prowadzone były z ukierunkowaniem na: rozwijanie zdolności i sprawności manualnych, rozwijanie umiejętności krawieckich: szycie igłą i nitką, nauka szycia na maszynie, dobór materiałów w zakresie kolorystyki oraz naukę zasad korzystania z wykrojów krawieckich.
Przeprowadzono łącznie 35 godzin zajęć. Warsztaty rozpoczęto w maju i zakończono w listopadzie. W zajęciach wzięło udział 17 uczestników.
Warsztaty artystyczne.
Warsztaty przeprowadzone były z ukierunkowaniem na: rozwijanie zdolności i sprawności manualnych, poznanie różnych technik plastycznych, artystyczne wykorzystywanie różnych materiałów, odkrywanie świata poprzez sztukę i twórczą zabawę.
Przeprowadzono łącznie 35 godzin zajęć. Warsztaty rozpoczęto w maju i zakończono w listopadzie. W zajęciach wzięło udział 17 uczestników.
Warsztaty teatralne.
Warsztaty prowadzone były z ukierunkowaniem na: trening emisji głosu, poprawę dykcji, rozwijanie zdolności aktorskich, a także przezwyciężanie nieśmiałości i tremy w czasie wystąpień przed szeroko pojętą „publicznością”.
Przeprowadzono łącznie 35 godzin. Warsztaty rozpoczęto w maju i zakończono w listopadzie. W zajęciach wzięło udział 15 uczestników.
Happening – wystawa.
Jako podsumowanie projektu, w dniu 10.12.2022, zorganizowano wystawę prac wykonanych podczas warsztatów. Na podsumowanie zaproszono przedstawiciele władz lokalnych, różnych instytucji, rodziny i znajomi uczestników. Przygotowano też poczęstunek i prowadzono gry i zabawy. W trakcie trwania wystawy, zwiedzający wypełniali ankiety dotyczące oceny wystawy.
Na stronie internetowej stowarzyszenia i FB zamieszczono zdjęcia prezentujące wystawę – wszystkie prace, które były eksponowane na wystawie.
Budżet całkowity: 18250,00 zł., dofinansowanie: 13000,00 zł., wkład własny osobowy: 5250,00 zł.
Koordynator: Stanisław Piórkowski