Ułatwienia dostępu

Projekt: „Środowiskowy Dom Samopomocy"
Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.01.2022. - 31.12.2022

Cel projektu: Celem głównym działalności Środowiskowego Domu Samopomocy było stworzenie warunków zapewniających uczestnikom zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych, życiowych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Cel był realizowany poprzez cele szczegółowe, które zostały zrealizowane. Uczestnicy mieli zapewnienie na odpowiednim poziomie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb uczestników.
Uczestnicy: 19
Działania projektowe: Treningi realizowane w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach. Za prowadzenie treningów jest odpowiedzialny zespół wspierająco - aktywizujący w skład, którego wchodzą:
1. Kierownik, 2. Terapeuta zajęciowy, 3. Instruktor ds. kulturalno – oświatowych, 4. Psycholog,
5. Pracownik socjalny, 6. Rehabilitant 7. Pedagog
TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU
Celem treningu było rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i bardziej niezależnego życia. Uczestnicy pracowali nad różnymi zdolnościami związanymi z samoobsługą.
Planowane działania realizowane były poprzez:
Trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, podczas którego uczestnicy uczyli się:
a) zabiegów pielęgnacyjnych: dbanie o włosy – mycie, strzyżenie,
b) pielęgnacji dłoni i paznokci, golenie się, toaleta całego ciała, posługiwanie się środkami higieny osobistej,
c) edukacji na temat konieczności codziennej zmiany bielizny osobistej,
d) kształtowania potrzeby dbania o czystość ubioru, dobór kolorystyczny,
e) doboru odzieży do okoliczności i pory roku,
f) zastosowania preparatów do higieny intymnej.
Trening kulinarny podczas, którego uczestnicy nabywali umiejętności z zakresu:
a) estetycznego przygotowania i podania posiłków,
b) poznawania zasad zdrowego odżywiania się,
c) odpowiedniego doboru oraz wykorzystania artykułów spożywczych,
d) obsługi sprzętu RTV i AGD.
Trening umiejętności praktycznych obejmował:
a) trening prasowania (nauka obsługi żelazka, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i uniknięcie poparzeniu),
b) trening prania (nauka prania ręcznego oraz w pralce automatycznej, dobór prania w zależności od kolorystyki, prawidłowe wieszanie prania, sposoby wybarwiania plam, odpowiedni dobór detergentów),
c) trening reperacji odzieży ( doskonalenie umiejętności przyszywania odzieży, cerowania, obsługa maszyny do szycia).
Trening obsługi sprzętu RTV i AGD miał na celu:
a) zapoznanie z obsługą pralki, zmywarki, odkurzacza, piekarnika, komputera, telewizora, niszczarki itp.
Trening budżetowy skupiał się na:
a) poznawaniu wartości nominałów,
b) orientacji w cenach danych produktów,
c) planowaniu wydatków miesięcznego budżetu,
d) umiejętności opłacania rachunków,
e) planowaniu listy zakupów.
Trening został zrealizowany. Osoba prowadząca: Instruktor ds. kulturalno – oświatowych
Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
Trening ten dotyczył wszystkich działań związanych z kontaktem z drugą osobą czy grupą. Uczestnicy nabywali umiejętności z zakresu:
a) pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami,
b) nawiązywania pozytywnych relacji oraz zachowań podczas różnych sytuacji w których brali udział,
c) integracji ze społecznością lokalną,
d) kształtowania podstawowych umiejętności społecznych,
e) kształtowania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych np. związanych z odrzuceniem, lękiem, nieśmiałością.
Planowane działania realizowane były poprzez:
1. Trening aktywizacji zawodowej.
2. Trening umiejętności społecznych.
3. Trening umiejętności interpersonalnych.
Trening został zrealizowany. Osoby prowadzące : Psycholog, Pracownik socjalny.
Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Podczas treningu uczestnicy uczyli się:
a) rozwijać własne zainteresowania ,
b) rozwijania umiejętności korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego,
c) rozwijać sprawność manualną poprzez wykonywanie różnych prac plastycznych
Planowane działania realizowane były poprzez:
1. Zajęcia edukacyjne
2. Zajęcia komputerowe
3. Zajęcia manualno-plastyczne
4. Zajęcia techniczne
5. Zajęcia krawieckie
6. Zajęcia muzyczno – teatralne
Trening został zrealizowany. Osoby prowadzące : Pedagog, Terapeuta zajęciowy
Terapia ruchowa
Podczas zajęć uczestnicy pracowali nad poprawą kondycji fizycznej, uczestniczyli w :
a) zajęciach sportowych (ćwiczenia na sprzęcie sportowym, ćwiczenia ogólnousprawniające, gry i zabawy z piłką),
b) zajęcia relaksacyjne
c) rekreację
d) masaż
Trening został zrealizowany. Osoby prowadzące : Rehabilitant,Terapeuta zajęciowy, Pedagog
Poradnictwo i terapie specjalistyczne
Poradnictwo psychologiczne i terapia pedagogiczna
a) terapia indywidualna i grupowa,
b) psychoedukacja dotycząca chorób i zaburzeń,
c) badania diagnostyczne/ wystawianie opinii psychologicznych
d) stymulacja ogólnego rozwoju uczestnika, rozwijanie funkcji motorycznych, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, sprawności manualnej.
Poradnictwo i terapia pedagogiczna zostały zrealizowane. Osoby prowadzące: Psycholog, Pedagog.
Praca socjalna, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
a) nauka sporządzania i wypełniania dokumentów,
b) nabywanie umiejętności telefonicznego umawiania wizyt u specjalistów,
c) poradnictwo specjalistyczne, w szczególności socjalne,
d) współpraca pracownika socjalnego ze środowiskiem rodzinnym i sąsiedzkim uczestnika.
Praca socjalna została zrealizowana. Osoba prowadząca: Pracownik socjalny.
Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w tym:
a) pomoc w rejestracji do lekarza pierwszego kontaktu i poradni specjalistycznej,
b) monitorowanie regularnej farmakoterapii wizyt w poradniach specjalistycznych.
Udział w organizowanych imprezach okolicznościowych:
1.    Zabawa karnawałowa.
2.    Dzień pizzy.
3.    Zabawa walentynkowa.
4.    Tłusty czwartek.
5.    Dzień kobiet i mężczyzn – bal
6.    Kiermasz prac lawendowych.
7.    Kiermasz prac wielkanocnych uczestników ŚDS.
8.    Spotkanie Wielkanocne.
9.    Udział w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych.
10.    Ognisko integracyjne.
11.    Wyjście do Kawiarni z okazji Dnia Czekolady.
12.    Dwudniowy wyjazd nad jezioro.
13.    Wyjazd do ZOO.
14.    Przedstawienia teatralne.
15.    Warsztaty mydlarskie.
16.    Warsztaty robienia świec.
17.    Wyjazd nad Morze.
18.    Wyjazd do kina.
19.    Kiermasz pierogów.
20.    Zabawa Andrzejkowa.
21.    Zapoznanie z kulturą – wyjazd do teatru.
22.    Kiermasz Bożonarodzeniowy prac uczestników.
23.    Udział w ,,Każdy Inny Wszyscy Równi".
24.    Udział w teledysku z życzeniami dla mieszkańców gminy.
25.    Udział w nagrywaniu kolędy wraz z podopiecznymi stowarzyszenia i występ na Jarmarku Bożonarodzeniowym.
26.    Spotkanie wigilijne.
Budżet: całkowity: 473 027,00 zł (finansowane przez Gminę ze środków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego)
Koordynator Kierownik - Katarzyna Zieniewicz, p.o. Kierownika - Monika Dutkiewicz (od grudnia 2022)