Ułatwienia dostępu

Inicjatywa lokalna „ZAOPIEKOWANI – miejsce opieki dla dzieci z niepełnosprawnościami”
Źródło finansowania: Gmina Słubice
Terminy realizacji: 26.04.2022 - 31.12.2022

Uczestnicy: osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny
Działania: opieka nad osobami z niepełnosprawnościami
Budżet: 18 000,00 zł, w tym wkład finansowy Gminy: 12 0000,00 zł, a koszt pracy społecznej po stronie stowarzyszenia po PROstu 6 000,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret