Ułatwienia dostępu

Projekt: Zostań Odyseuszem – bądź samodzielny.
Źródło finansowania: dofinansowany przez Gminę Słubice. 
Termin realizacji: 20.04.2023 – 31.12.2023

Cel projektu: niwelowanie zagrożeń wśród dzieci i młodzieży z różnych środowisk, poprzez wzrost umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu, dzięki uczestniczeniu w cyklu warsztatów wspierających wszechstronny rozwój.
Uczestnicy: 44 dzieci i młodzieży z gminy Słubice.
Działania projektowe: składały się z cyklu warsztatów tematycznych:
- warsztaty twórczego myślenia z elementami komunikacji – ukierunkowane były na kształtowanie kreatywności, ćwiczenia słowne i manualne, kształtowanie spostrzegawczości, odkrywczości, wykorzystywanie metafor, rozwój myślenia dedukcyjnego i indukcyjnego, szybkiego reagowania na pytania, rozwój umiejętności komunikowania się sposobem tradycyjnym oraz sposobami niekonwencjonalnymi. Przeprowadzono łącznie 30 godzin zajęć, a w zajęciach wzięło udział 15 uczestników. 
 - warsztaty konstruktorsko-techniczne - obejmowały zapoznanie się z budową i zasadą działania wybranych narzędzi, używanych przez majsterkowiczów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, poznanie prostych obwodów elektrycznych i zasad działania podstawowych elementów tych obwodów. W części praktycznej uczestnicy wykonywali, na własne potrzeby, pojazd napędzany silnikami elektrycznymi. Był on również wyposażony w pilot przewodowy (zbudowany przez majsterkowiczów), umożliwiający sterowanie pojazdem (jazda do przodu, do tyłu i po okręgu). Uczestnikom udało się zbudować pojazdy, które zostały uruchomione. Przeprowadzono łącznie 34 godziny zajęć, a w zajęciach wzięło udział 15 uczestników. 
- warsztaty krawieckie - prowadzone były z ukierunkowaniem na rozwijanie zdolności i sprawności manualnych, rozwijanie umiejętności krawieckich: szycie igłą i nitką, nauka szycia na maszynie, dobór materiałów w zakresie kolorystyki oraz naukę zasad korzystania z wykrojów krawieckich.           Przeprowadzono łącznie 8 godzin zajęć, a w zajęciach wzięło udział 6 uczestników.
- warsztaty artystyczne - przeprowadzone były z ukierunkowaniem na rozwijanie zdolności i sprawności manualnych, poznanie różnych technik plastycznych, artystyczne wykorzystywanie różnych materiałów, odkrywanie świata poprzez sztukę i twórczą zabawę. Przeprowadzono łącznie 30 godzin, a w zajęciach wzięło udział 15 uczestników.
Ponadto zorganizowano happening – wystawę - jako podsumowanie projektu, w dniu 09.12.2023, zorganizowano wystawę prac wykonanych podczas warsztatów. Na podsumowanie zaproszono przedstawiciele władz lokalnych, różnych instytucji, rodziny i znajomi uczestników. Przygotowano też poczęstunek i prowadzono gry i zabawy. W trakcie trwania wystawy, zwiedzający wypełniali ankiety dotyczące oceny wystawy. Na FB zamieszczono zdjęcia prezentujące wystawę – wszystkie prace, które były eksponowane na wystawie. 
Budżet: całkowity:  19 240 zł. , dofinansowanie: 14 000 zł., wkład własny: 5 240 zł.,
Koordynator: Stanisław Piórkowski