Ułatwienia dostępu

Projekt: „„Samodzielność – Sprawność - Zdrowie””
Źródło finansowania: Powiat Słubicki
Termin realizacji: 01.06.2023-30.11.2023

Cel projektu: Celem projektu jest wspieranie zdrowia fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami, integracja osób z różnymi niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym oraz szeroko pojęta edukacja społeczna dotycząca niepełnosprawności.
Uczestnicy: Adresatami projektu były dzieci, młodzież i  osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, członkowie ich rodzin oraz osoby zdrowe – bez niepełnosprawności – także dzieci, młodzież i osoby dorosłe - mieszkańcy Powiatu Słubickiego, 80 osób.
Działania projektowe: Działania projektowe obejmowały spotkania integracyjne (spływ kajakowy i wyjścia do kina) oraz zajęcia uczące umiejętności społecznych w środowisku lokalnym (wyjścia do restauracji, wyjścia do instytucji publicznych). Działania te wspierały  zarówno zdrowie fizyczne (poprzez ruch – spływ kajakowy) jak i psychiczne (możliwość aktywnego spędzania czasu, uczestniczenie w aktywnościach dostępnych dla osób zdrowych, integracja z innymi). Nasi podopieczni mieli okazję spędzić wspólnie czas, nauczyć się nowych umiejętności, doświadczyć nowych rzeczy i przeżyć wspólnie wiele radości. W spotkaniach integracyjnych brały udział całe rodziny.
Budżet: całkowity: 15480,00, dofinansowanie: 10700,00, wkład własny: 4780,00,
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret