Ułatwienia dostępu

Projekt: „Każdy inny – wszyscy równi"
Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 17.04.2023 - 31.12.2023

Cel projektu: Celem projektu była integracja osób z różnymi niepełnosprawnościami ze środowiskiem lokalnym oraz szeroko pojęta edukacja społeczna dotycząca niepełnosprawności.
Uczestnicy: Adresatami projektu byli dzieci, młodzież i  osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, członkowie ich rodzin oraz osoby zdrowe – bez niepełnosprawności – także dzieci, młodzież i osoby dorosłe - mieszkańcy gminy Słubice. Planowana liczba uczestników projektu: wynosiła do 300 osób. Beneficjentami pośrednimi byli inni mieszkańcy gminy Słubice - rodziny i znajomi beneficjentów bezpośrednich.
Działania projektowe: Działania projektowe obejmowały: sportowe zajęcia integracyjne, kampanię edukacyjną, działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, konkurs, marsz integracyjny oraz spotkanie integracyjne, które odbyło się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Budżet: całkowity: 15 000,00, dofinansowanie: 12 000,00, wkład własny: 3000,00
Koordynator: Dominika Guzik