Ułatwienia dostępu

Projekt: Gminna Poradnia Specjalistyczna III
Źródło finansowania: Gmina Rzepin
Termin realizacji: 01.04.2023-31.12.2023

Cel projektu: Głównym celem projektu było wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez wsparcie specjalistyczne: terapeutyczne i psychoedukacyjne dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Uczestnicy: 25 osób.
Działania projektowe: Zarządzanie projektem, Terapie specjalistyczne: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, SI.
Budżet: całkowity: 24000,00 , dofinansowanie: 20 000,00, wkład własny: 4000,00,
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret