Ułatwienia dostępu

Projekt:  Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna VIII
Źródło finansowania: Dotacja z Gminy Słubice
Termin realizacji: 1.04.2023r. - 31.12.2023r.

Cel projektu:  głównym celem było wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez  pomoc specjalistyczną: terapeutyczną i psychoedukacyjną dzieci, młodzieży i osób dorosłych jak również przeprowadzenie superwizji dla terapeutów z gminy Słubice
Uczestnicy:
Adresatami projektu było 100 mieszkańców gminy Słubice, dzieci i młodzieży oraz ich rodzice – osoby    z różnymi problemami edukacyjnymi, emocjonalnymi, logopedycznymi, z zaburzoną integracją bodźców sensorycznych itp. oraz terapeuci pracujący na terenie gminy Słubice.
    Działania projektowe:
Terapie specjalistyczne: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, SI, Biofeedback.
Razem zrealizowano 688 godzin terapii oraz 24 godziny superwizji pracy terapeutycznej.
Budżet: całkowity: 100000,00 zł , dofinansowanie: 80000,00 zł,  wkład własny finansowy: 5000,00 zł, wkład własny niefinansowy: 15000,00 zł
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret