Ułatwienia dostępu

Projekt "Przerwij milczenie IV"
Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 01.01.2023r. - 31.12.2023r. - drugi okres, projekt dwuletni

Cel projektu: zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy.
Uczestnicy: 100
Działania projektowe: Terapia psychologiczna, Warsztaty Umiejętności Społecznych z elementami Trening Zastępowania Agresji, filmy edukacyjne i informacyjne dla mieszkańców
Budżet całkowity:15000,00 zł.
Koordynator: Monika Dutkiewicz