Ułatwienia dostępu

Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego III”
Dofinansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Terminy realizacji: 01.04.2021 -31.03.2024
I okres: 01.04.2021 – 31.03.2022
II okres: 01.04.2022 – 31.03.2023
III okres: 01.04.2023 – 31.03.2024

Uczestnicy: 100 osób
Działania: Rehabilitacja w formie terapii: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii ręki, terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedbeck, Treningu uwagi słuchowej Tomatisa oraz hipoterapii, muzykoterapii, Treningu umiejętności społecznych i arteterapii.
Budżet:  III okres: 1864876,48 – w tym: dofinansowanie: 1767976,48,
wkład własny osobowy: 18 900,00, wkład własny finansowy: 78 000,00,
Koordynator: Joanna Sierżant – Rekret