Ułatwienia dostępu

Projekt: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”
Źródło finansowania: Gmina Słubice
Termin realizacji: 1.01.2023r. - 31.12.2023r.

Cel projektu:
Wsparcie uczestników w formie:
 - usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych:
- miejsca pobytu dziennego, wyposażonego w niezbędne sprzęty i meble oraz środki do utrzymania higieny osobistej przez uczestników,
- ciepłego posiłku w formie śniadania i obiadu
- niezbędnej pomocy w realizacji podstawowych czynności życiowych,
- lepszej sprawności psychofizycznej,
- aktywizacji i motywowania do podejmowania różnych działań,
- pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,
- terapii zajęciowej
- wsparcia terapeutycznego: psychologicznego, pedagogicznego, rehabilitacyjnego, socjalnego zgodnego  z indywidualnymi potrzebami uczestnika,
- rozwinięcia kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym, również z innymi podopiecznymi stowarzyszenia,
- aktywności społecznej i obywatelskiej,
- zajęć psychoedukacyjnych, terapeutycznych i kulturalno – edukacyjnych,
- zwiększenia ilości prawidłowych relacji interpersonalnych w obrębie społeczności ŚDS oraz w życiu osobistym uczestników,
- integracji uczestników ze społecznością gminy Słubice,
- reintegracja zawodowa i społeczna uczestników.
Uczestnicy (kto, ilu):
W realizacji zadnia ŚDS wzięło udział łącznie 20 uczestników, wymiennie, maksymalna ilość w jednym momencie to 19.
Działania projektowe:
Projekt składał się z następujących działań:
1.Zarządzanie projektem.
Do zarządzania projektem należało: organizacja techniczna projektu, prowadzenie rekrutacji uczestników, sprawy biurowo – organizacyjne, bieżące prowadzenie obsługi finansowo – księgowej, czuwanie nad poprawnością wydawania środków w projekcie, ewaluacja projektu, dokonanie rozliczenia pod względem finansowym i merytorycznym projektu.
Za zarządzanie projektu odpowiedzialni byli: kierownik, księgowy oraz kadrowa.
Miejsce: siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy
Termin: I – XII 2023
2. Zespół wspierająco – aktywizujący.
Treningi były zrealizowane od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach. Za prowadzenie treningów odpowiedzialny był zespół wspierająco – aktywizujący w skład, którego wchodził:
1. Kierownik
2. Terapeuta zajęciowy
3. Instruktor ds. kulturalno – oświatowych
4. Pedagog
5. Psycholog
6. Pracownik socjalny
7. Rehabilitant
3. Trening funkcjonowania w codziennym życiu
Celem treningu było rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i bardziej niezależnego życia. Planowane działania realizowane były poprzez:
Trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, podczas którego uczestnicy uczyli się:
a) zabiegów pielęgnacyjnych: dbanie o włosy – mycie, strzyżenie,
b) pielęgnacji dłoni i paznokci, golenie się, toaleta całego ciała, posługiwanie się środkami higieny osobistej,
c) edukacji na temat konieczności codziennej zmiany bielizny osobistej,
d) kształtowania potrzeby dbania o czystość ubioru, dobór kolorystyczny,
e) doboru odzieży do okoliczności i pory roku,
f) zastosowania preparatów do higieny intymnej.
Trening kulinarny podczas, którego uczestnicy nabywali umiejętności z zakresu:
a) estetycznego przygotowania i podania posiłków,
b) poznawania zasad zdrowego odżywiania się,
c) odpowiedniego doboru oraz wykorzystania artykułów spożywczych,
d) obsługi sprzętu RTV i AGD.
Trening umiejętności praktycznych obejmował:
a) trening prasowania (nauka obsługi żelazka, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i uniknięcie poparzeniu),
b) trening prania (nauka prania ręcznego oraz w pralce automatycznej, dobór prania w zależności od kolorystyki, prawidłowe wieszanie prania, sposoby wybarwiania plam, odpowiedni dobór detergentów),
c) trening reperacji odzieży (doskonalenie umiejętności przyszywania odzieży, cerowania, obsługa maszyny do szycia).
Trening obsługi sprzętu RTV i AGD miał na celu:
a) zapoznanie z obsługą pralki, zmywarki, odkurzacza, piekarnika, komputera, telewizora, niszczarki, drukarki itp.
Trening budżetowy skupiał się na:
a) poznawaniu wartości nominałów,
b) orientacji w cenach danych produktów,
c) planowaniu wydatków miesięcznego budżetu,
d) umiejętności opłacania rachunków,
e) planowaniu listy zakupów.
Trening został zrealizowany. Osoba prowadząca: kierownik, pedagog, instruktor, terapeuta zajęciowy.
4. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
Trening ten dotyczył wszystkich działań związanych z kontaktem z drugą osobą czy grupą. Uczestnicy nabywali umiejętności z zakresu:
a) pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami,
b) nawiązywania pozytywnych relacji oraz zachowań podczas różnych sytuacji w których brali udział,
c) integracji ze społecznością lokalną,
d) kształtowania podstawowych umiejętności społecznych,
e) kształtowania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych np. związanych z odrzuceniem, lękiem, nieśmiałością.
Planowane działania realizowane były poprzez:
1. Trening aktywizacji zawodowej.
2. Trening umiejętności społecznych.
3. Trening umiejętności interpersonalnych.
Trening został zrealizowany. Osoby prowadzące : Psycholog, Pracownik socjalny.
5. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Podczas treningu uczestnicy uczyli się:
a) rozwijać własne zainteresowania ,
b) rozwijania umiejętności korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego,
c) rozwijać sprawność manualną poprzez wykonywanie różnych prac plastycznych
Planowane działania realizowane były poprzez:
1. Zajęcia edukacyjne
2. Zajęcia komputerowe
3.Zajęcia manualno-plastyczne
4. Zajęcia techniczne
5. Zajęcia krawieckie
6. Zajęcia muzyczno – teatralne
Trening został zrealizowany. Osoby prowadzące : Pedagog, Terapeuta zajęciowy, Instruktor.
6. Terapia ruchowa
Podczas zajęć uczestnicy pracowali nad poprawą kondycji fizycznej, uczestniczyli w:
a) zajęciach sportowych (ćwiczenia na sprzęcie sportowym, ćwiczenia ogólnousprawniające, gry i zabawy z piłką),
b) zajęcia relaksacyjn,
c) rekreację,
d) masaż,
Trening został zrealizowany. Osoby prowadzące : Rehabilitant, Terapeuta zajęciowy, Pedagog, Instruktor, Trener personalny na siłowni.
7. Poradnictwo i terapie specjalistyczne
Poradnictwo psychologiczne i terapia pedagogiczna
a) terapia indywidualna i grupowa,
b) psychoedukacja dotycząca chorób i zaburzeń,
c) badania diagnostyczne/ wystawianie opinii psychologicznych,
d) stymulacja ogólnego rozwoju uczestnika, rozwijanie funkcji motorycznych, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, sprawności manualnej.
Poradnictwo i terapia pedagogiczna zostały zrealizowane. Osoby prowadzące: Psycholog, Pedagog.
Praca socjalna, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych:
a) nauka sporządzania i wypełniania dokumentów,
b) nabywanie umiejętności telefonicznego umawiania wizyt u specjalistów,
c) poradnictwo specjalistyczne, w szczególności socjalne,
d) współpraca pracownika socjalnego ze środowiskiem rodzinnym i sąsiedzkim uczestnika.
Praca socjalna została zrealizowana. Osoba prowadząca: Pracownik socjalny.
Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w tym:
a) pomoc w rejestracji do lekarza pierwszego kontaktu i poradni specjalistycznej,
b) monitorowanie regularnej farmakoterapii wizyt w poradniach specjalistycznych.
8. Udział w organizowanych imprezach okolicznościowych:
1.    Bal karnawałowy.
2.    Dzień pizzy.
3.    Bal walentynkowy.
4.    Tłusty czwartek.
5.    Dzień kobiet – wyjście do kawiarni.
6.    Wyjście do kina w Słubicach na film “Mała Syrenka”.
7.    Kiermasz Wielkanocny.
8.    Spotkanie Wielkanocne.
9.    Dzień Ziemi – ognisko na SOSIR.
10.    Wyjazd do teatru do Gorzowa Wlkp.
11.    Ognisko i konie w Golicach – wyjazd integracyjny.
12.    Dzień czekolady – wyjście do kawiarni.
13.    Dwudniowy wyjazd nad jezioro.
14.    Wyjazd nad Morze.
15.    Dzień chłopaka.
16.    Filmoterapia w ośrodku.
17.    Kiermasz stroików.
18.    Kiermasz pierogów.
19.    Wyjazd do ZOO we Wrocławiu.
20.    Zabawa Andrzejkowa.
21.    Spotkanie mikołajkowe.
22.    Kiermasz Bożonarodzeniowy prac uczestników.
23.    Udział w ,,Każdy Inny - Wszyscy Równi”.
24.    Udział w Kalendarzu Adwentowym.
25.    Występ na Jarmarku Bożonarodzeniowym.
26.    Spotkanie Wigilijne.
Budżet: całkowity: dofinansowanie w kwocie 523124,88 zł
Koordynator:
Monika Dutkiewicz