Projekt "Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna V" - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt „Profilaktyka PLUS II” - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt "Przerwij Milczenie 3!" - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez  Gminę Słubice.

Projekt " Zostań Odyseuszem – zagospodaruj z pożytkiem swój czas " - realizowany w roku 2020. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt „Rehabilitacja drogą do AKTYWNOŚCI” - realizowany w roku 2020-2021. Dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt Środowiskowy Dom Samopomocy - realizowany w roku 2019. Finansowany ze środków Gminy Słubice oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ze względu na charakter projektu i organizację strony, opis realizacji tego projektu umieszczono w zakładce ŚDS.

Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II” - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Warsztaty podwórkowe" - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 Projekt "Każdy inny - wszyscy równi" - realizowany w roku 2019. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt:  „Opiekuńcze Skrzydła Powiatu” - realizowany w roku 2019, w partnerstwie – lider projektu: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Źródłem finansowania jest Regionalny Program Operacyjny Lubuskie2020 w części współfinansowany z EFS.