Projekt "TY też możesz być Odyseuszem” dofinansowany przez Gminę Słubice – realizacja 2014 r.

Projekt "Lepiej żyć" - dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Gorze ze środków PFRONu - realizacja 2013 r.

Projekt  "Zostać Odyseuszem" dofinansowany przez Urząd Miejski w Słubicach - realizacja 2013 r.

Projekt "Akademia Psychoedukacji dla małych i dużych" dofinansowany przez Urząd Miejski w Słubicach - realizacja - 2013 r.

Projekt „PRZEMOCY w rodzinie mówimy DOŚĆ!” - całkowicie sfinansowany przez Urząd Miejski w Słubicach - realizacja 2013 r.

Projekt "Niech nas świat zobaczy" dofinansowany przez Urząd Miejski w Słubicach - realizacja 2013 r.

Projekt "Myślę kreatywnie, działam twórczo!" - współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach mikrodotacji przekazanej przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dałkowskich prze wsparciu Powiatu Nowosolskiego - realizacja 2013 r.

Projekt „Ja też chcę się dobrze uczyć i rozwijać!” dofinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów - realizacja 2012 r.

Projekt „Społecznie umiejętni” - dofinansowany przez Urząd Miejski w Słubicach - realizacja 2012 r.

Projekt „Szczęśliwi rodzice - szczęśliwe dzieci - szczęśliwszy świat!" dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację na rzecz Collegium Polonicum - realizacja 2012 r.