Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II”
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Termin realizacji: 01.01.2018 -31.03.2021

Projekt  zostań „Odyseuszem” – naucz się rozwiązywać trudne zadania - realizacja 2018r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt "Świąteczna Integracja" - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Zarząd Województwa Lubuskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt "Każdy inny - wszyscy równi" - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego” - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna II” - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt „Akademia Psychoedukacji” - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt „Niesiemy pomoc” - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

 Projekt „Wszystko zaczyna się w głowie II” - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.