Projekt: „Zostań Odyseuszem – naucz się pokonywać życiowe trudności.”
Projekt dofinansowany przez: Gminę Słubice.
Termin realizacji: 22.03.2021 - 31.12.2021

Projekt: „Akademia umiejętności pomagania”
Źródło finansowania: środki PFRON  przy udziale Województwa Lubuskiego
Termin realizacji: 06.12.2021 - 31.12.2021

Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego III”
Finansowanie: PFRON
Realizacja: 01.04.2021 -31.03.2024
I okres: 01.04.2021 – 31.03.2022
II okres: 01.04.2022 – 31.03.2023
III okres: 01.04.2023 – 31.03.2024

Projekt: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych  świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych  świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt: „Doposażenie istniejących placów zabaw w Słubicach”. Źródło finansowania: Województwo Lubuskie - z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt „Środowiskowy Dom Samopomocy” - realizowany w roku 2020. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II” - realizowany w roku 2020. Dofinansowany przez  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „Wiedza pomaga pomagać” - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Projekt „Akademia wakacyjna” - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.