Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych ” dofinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego – realizacja 2014r.

Projekt "Terapia podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" dofinansowany ze środków Gminy Słubice - realizacja 2014r.

Projekt „Wokół spektrum Autyzmu” Dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – realizacja 2014r.

Projekt „Poznaję świat zmysłami – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez terapię integracji sensorycznej”, dofinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego – realizacja 2014r.

Projekt „Mogę więcej”, dofinansowany przez Gminę Słubice – realizacja 2014r.

Projekt „Przemoc to nie SIŁA” dofinansowany przez Gminę Słubice – realizacja 2014r.

Projekt "Akademia Psychoedukacji dla dzieci" dofinansowany przez Gminę Słubice – realizacja 2014 r.

Projekt "TY też możesz być Odyseuszem” dofinansowany przez Gminę Słubice – realizacja 2014 r.

Projekt "Lepiej żyć" - dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Gorze ze środków PFRONu - realizacja 2013 r.

Projekt  "Zostać Odyseuszem" dofinansowany przez Urząd Miejski w Słubicach - realizacja 2013 r.