Projekt „Akademia Komunikacji – warsztaty psychologiczne dla dzieci szkół podstawowych gminy Słubice, rodziców i nauczycieli” - realizacja 2016r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

 Projekt „Odysejowa” alternatywa: uczy, rozwija i bawi - realizacja 2016r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt: „Niesiemy pomoc” - realizacja 2016r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt „Wszystko zaczyna się w głowie” - wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z gminy Słubice - realizacja 2016r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Projekt: „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego” - realizacja 2015r.
Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Projekt Mogę coraz więcej - program aktywizujący dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Słubice" - realizacja 2015r.
Projekt był dofinansowany ze środków Gminy Słubice.

Projekt „Akademia Emocji – warsztaty psychologiczne dla dzieci szkół podstawowych
gminy Słubice, rodziców i nauczycieli” - realizacja 2015r.

Projekt „Lepsze życie - program wsparcia zdrowia psychicznego osób dorosłych z powiatu słubickiego” - realizacja 2015r.

Projekt „Grunt to rodzina!” - realizacja 2015r.
Projekt dofinansowany przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Projekt „Trudna adaptacja – warsztaty adaptacyjne dla dzieci i rodziców” - realizacja 2015r.